Mikropuhe 5.1 hinnasto

UUDET PAKETIT
MikroPuhe 5.x Win, Linux, Win CE tai 4.2 DOS €495 euroa
MikroPuhe 5.x kahdelle käyttöjärjestelmälle €752 euroa
MikroPuhe 5.x kolmelle käyttöjärjestelmälle €854 euroa
KOULULISENSSIT (10 laitteistoa)
MikroPuhe 5.x Win, Linux tai Win CE €1505 euroa
MikroPuhe 5.x kahdelle käyttöjärjestelmälle €2315 euroa
MikroPuhe 5.x kolmelle käyttöjärjestelmälle €2705 euroa
PÄIVITYKSET VERSIOSTA 5.0
Versio 5.0 -> versio 5.1, samat käyttöjärjestelmät €145 euroa
Versio 5.0 -> versio 5.1, yksi käyttöjärjestelmä lisää €288 euroa
Versio 5.0 -> versio 5.1, kaksi käyttöjärjestelmää lisää €420 euroa
PÄIVITYKSET AIEMMISTA VERSIOSTA
Mikä tahansa aiempi versio -> Yksi käyttöjärjestelmä €289 euroa
Mikä tahansa aiempi versio -> Kaksi käyttöjärjestelmää €579 euroa
Mikä tahansa aiempi versio -> Kolme käyttöjärjestelmää €665 euroa
Aikaisempi Dos+Win -> Yksi käyttöjärjestelmä €159 euroa
Aikaisempi Dos+Win -> Kaksi käyttöjärjestelmää €420 euroa
Aikaisempi Dos+Win -> Kolme käyttöjärjestelmää €579 euroa
KOULULISENSSIEN PÄIVITYKSET
Normaali päivityshinta kolminkertaisena

Kaikkiin hintoihin sisältyy ALV 24%

Mikropuhepaketin voit hankkia jälleenmyyjiltämme.

Koululisenssi käsittää asennuksen enintään 10 laitteistoon tai vaihtoehtoisesti yhteen luokkaan. Jos lisenssejä tarvitaan yli kymmenelle käyttäjälle tai laitteistolle, lasketaan lisenssihinta tasakymmenen ylittävältä osuudelta suoraan suhteessa koululisenssin hintaan. Esimerkiksi pelkän Windows-version hinta 14 käyttäjälle olisi 14 / 10 x 1505 euroa = 2107 euroa. Koululisenssi on kuitenkin hankittava vähintään kymmenelle käyttäjälle.

Esittelyversioiden hinta on 25% tämän hinnaston hinnoista. Esittelyversiot on tarkoitettu vain esittely- ja koulutuskäyttöön Näkövammaisten Keskusliiton tai Arla-instituutin ja näiden alajärjestöjen sisäisessä toiminnassa, sekä edellä mainittujen ylläpitämässä kerhotoiminnassa. Esittelyversioita ei saa myydä, lainata tai muutoin luovuttaa edelleen, ja niiden yksityinen käyttö on ehdottomasti kielletty. Esittelyversioilla ei ole päivitysoikeutta ja niitä myydään vain uusina paketteina.

Yksi lisenssi oikeuttaa käyttämään ohjelmaa yhdessä laitteistossa. Lisäksi jos yhdellä käyttäjällä on käytössään useita laitteistoja, voidaan ohjelma asentaa kaikkiin kyseisen käyttäjän käyttämiin koneisiin, kunhan ohjelmat eivät ole yhtä aikaa käytössä. Mikäli laitteistot ovat usean käyttäjän käytössä, on jokaiseen laitteistoon hankittava oma lisenssinsä. Jos asennettu ohjelma siirretään myöhemmin laitteistosta toiseen, tulee ohjelma poistaa vanhasta laitteistosta välittömästi.

Yhdistelminä eri käyttöjärjestelmiin hankittuja ohjelmia ei saa toimittaa edelleen erillisinä versioina. Mikropuhe 5.1:sta ei ole DOS-versiota. DOS-käyttäjille myydään versiota 4.2 samoin hinnoitteluperustein kuin 5.1-versiota.

Toimitus- ja maksuehto kaikille tässä hinnastossa mainituille tuotteille on 1 vko / 14 pv netto / viivästyskorko asetuksen mukaisesti. Suomen toimituksista ei veloiteta.

Nämä ehdot ja hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Oikeus muutoksiin pidätetään.